REGULAMIN  HALOWYCH  TURNIEJÓW  W  PIŁKĘ  NOŻNĄ 

DZIKICH  DRUŻYN

 

 I.  TERMIN I  MIEJSCE

 18.01.17.r. środa godz. 10.00 oraz 26.01.2017r. czwartek godz. 10.00  Hala ,,RELAX’’.

 

 II. ORGANIZATOR

Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Piotrkowie  Trybunalskim.

 

III. CEL

Popularyzacja piłki nożnej jako formy aktywnego spędzania czasu , integracja między młodzieżą .

 

IV. UCZESTNICTWO

1.      Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie listy zawodników do dnia 18.01.2017r. do godz. 9.00.

2.      W turnieju biorą udział zawodnicy urodzeni w roku 2004 i młodsi.

3.      Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest okazanie dokumentu tożsamości .

4.      Każda drużyna musi przedstawić oświadczenia  rodziców ( opiekunów prawnych ) o braku przeciwwskazań do udziału w w/w turnieju .  

 

V.USTALENIA  SZCZEGÓŁOWE

    1. Mecze rozgrywane będą w hali ,,Relax’’.

    2. Czas gry 1x 20 min. ( w zależności od ilości zgłoszonych drużyn ) .

    3.Zespół składa się z 6 zawodników grających ( 5 w polu + bramkarz) .

    4. Minimalna liczba zawodników 4 ( 3 + bramkarz ) .

    5. Zmiany w systemie hokejowym.

    6. Obowiązuje obuwie halowe.

    7. Rozpoczęcie gry z autu nogą z podłoża.

    8. Rzut karny z 7 metra.

    9. Wprowadzenie piłki do gry od bramki nogą lub ręką przez bramkarza                                  

        bez  ustawiania  piłki na podłożu.

    10. Mecze rozgrywane są systemem każdy z każdym ( w zależności od

        ilości  zgłoszonych drużyn ) .

 

VI. ZASADY KOLEJNOŚCI  I  PUNKTACJA

 

Zwycięzcą zostaje zespół , który zdobędzie najwięcej punktów w 2 turniejach.

 

   Punktacja:

1.      Zwycięstwo  -  3 pkt.

2.      Remis      -     1  pkt.

3.      Porażka   -    0  pkt.

4.      Ilość zdobytych punktów.

5.      Bezpośrednie spotkania .

6.      Różnica w ilości zdobytych i straconych bramek.

7.      Ilość strzelonych bramek.

 

VII. KARY

 

1.      Żółta kartka – usunięcie zawodnika na 2 min.

2.      Czerwona kartka – wykluczenie na dwa mecze , za faul brutalny w kompetencji organizatora.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Protokół wypełniamy drukowanymi literami.

2.      Bezwzględny zakaz gry pod wpływem alkoholu lub środków odurzających pod rygorem wykluczenia z turnieju.

3.      Interpretacja regulaminu oraz rozstrzygnięcie spraw spornych należą do organizatora i są ostateczne.

4.      Drużyna która nie przystąpi do 3 meczy lub wycofa się z rozgrywek , zostanie zdyskwalifikowana , a rozegrane mecze potraktowane będą jako nie odbyte.

    5. Wszyscy uczestnicy startujący w turnieju wyrażają zgodę na publikacje ich

       wizerunku w relacjach z przebiegu turnieju zamieszczonych w mediach

       oraz materiałach  promocyjnych organizatora .

       Zdjęcia , nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami turnieju mogą być       

       wykorzystywane przez prasę , radio i telewizję .

 

IX. NAGRODY

 

   Pierwsze 3 zespoły otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy.