WARSZTATY RYTMICZNO - TANECZNE

OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 

 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

                                                                                                                                                                  

ZAPRASZA NA

 WARSZTATY RYTMICZNO - TANECZNE

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

w RAMACH „ SPORTOWYCH FERII Z OSiR - em ”

 

Termin : PONIEDZIAŁKI, WTORKI, PIĄTKI W GODZ.10.00 – 10.45

Miejsce : CENTRUM REKR.-REHAB., UL. BELZACKA 108/110

 

ZAJĘCIA BEZPŁATNE Z INSTRUKTOREM.

OBOWIĄZUJE ZMIENNE OBUWIE SPORTOWE.

 

 

Skorzystaj z naszej propozycji – Z A P R A S Z A M Y !!!