Turniej szachowy

dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

 

I.

 

ORGANIZATOR

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3 Maja 6B, tel. 44/732-70-86

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

II.

 

MIEJSCE

 

Centrum Rekreacyjne  OSiR w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Belzacka 108/110

 

 

III.

 

TERMIN

 

28.04.2017 r.

Początek gier godz. 10.00

 

 

IV.

 

CEL

 

Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży z terenu m. Piotrkowa Tryb. Wychowywanie w trzeźwości poprzez sport i rekreację.

 

 

V.

 

ZGŁOSZENIA

 

Zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 lub osobiście do dnia 26.04.2017 r.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Karty zgłoszeniowe z podpisem dyrektora szkoły w dniu zawodów od godz. 8.30

 

 

VI.

 

UCZESTNICTWO

 

Prawo startu mają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych z terenu m. Piotrkowa Tryb. Reprezentacja szkoły składa się z  trojga uczniów  - dwóch chłopców i dziewczynki.

 

 

VII.

 

SPOSÓB ROZGRYWEK

 

Mistrzostwa zostaną rozegrane drużynowo systemem „każdy z każdym”.

Tempo gry 15 minut na partię dla zawodnika.

 

 

VIII.

 

NAGRODY

W klasyfikacji drużynowej z podziałem na szkoły podstawowe, gimnazja

i szkoły ponadgimnazjalne -  puchary.

Zwycięzcy w grze indywidualnej  otrzymują medale i nagrody rzeczowe .

Dla wszystkich uczestników przewidziano napoje i słodki poczęstunek.

 

IX.

 

POSTANOWIENIA

KOŃCOWE

 

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas zawodów.

2.Rzeczy wartościowe, dokumenty, telefony komórkowe, pieniądze należy pozostawić w skrytkach depozytowych.

3.Każdy zawodnik może uczestniczyć w turnieju za zgodą pisemną rodzica lub opiekuna prawnego.

4.Rodzice bądź opiekunowie prawni uczestników turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie  danych osobowych ich dzieci oraz publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu turnieju, zamieszczonych w mediach

i materiałach promocyjnych organizatorów.

5.Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami turnieju mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.

6.Wszystkie sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny zawodów w porozumieniu z organizatorem.

7. Obowiązuje zmienne obuwie sportowe.

8. Udział w zawodach bezpłatny.