I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W SPEEDCUBINGU

 O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

I. Cel turnieju:

·         popularyzacja speedcubingu jako dyscypliny sportowej,

·         popularyzacja czynnego wypoczynku.

II. Organizator:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim,

Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

III. Termin:

25-26.03.2017r.

·         25.03. 2017r., godz. 9.00 -  rejestracja zawodników

           godz. 9.30 – rozpoczęcie turnieju

           godz.15.00 –uroczyste otwarcie turnieju

           godz.18.00– zakończenie  gier pierwszego dnia

·         26.03.2017r., godz.9.00 – dalszy ciąg gier

            godz. 18.00 – 18.30 – uroczyste zakończenie turnieju, dekoracja zawodników.

IV. Miejsce:

Sala Centrum Rekreacyjnego, ul. Belzacka 108/110 w Piotrkowie Trybunalskim,  tel.44/7327086.

V. Uczestnictwo:

1.W turnieju prawo startu mają dzieci, młodzież oraz dorośli.

1.Turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z regulaminem World Cube Association https://www.worldcubeassociation.org/regulations/.

2.Zawody przeprowadzane są w 10 konkurencjach (odpowiednio kategorie układanek logicznych: 2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5, Megaminx, Pyraminx, 3x3 One Handed, 3x3 Blindfolded, Skewb, 3x3 Fewest Moves,. O zajętym miejscu decyduje średnia z pięciu ułożeń (czas najgorszy oraz najlepszy nie jest liczony do średniej) w rundzie finałowej każdej z konkurencji. W konurencji 3x3 Fewest Moves wygrywa zawodnik z najmniejszym wynikiem uzyskanym w jednej próbie. W konkurencji 3x3 wygrywa zawodnik z najlepszym czasem spośród 3 ułożeń w rundzie finałowej. Szczegóły dostępne w regulaminie WCA https://www.worldcubeassociation.org/regulations/.

VI. Zgłoszenia:

Zgłoszenia do turnieju odbędą się w dniach od 28.02.2017 do 20.03.2017 za pośrednictwem strony zawodów.

VII.  Nagrody:

·         I miejsce w każdej kategorii – puchar  i nagroda rzeczowa

·         II miejsce w każdej kategorii – puchar  i nagroda rzeczowa

·         III miejsce w każdej kategorii – puchar  i nagroda rzeczowa

·         najlepszy Piotrkowianin – nagroda rzeczowa

·         najmłodszy zawodnik turnieju – nagroda rzeczowa

VII. Postanowienia końcowe:

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki oraz za rzeczy zagubione podczas trwania turnieju.

2. Wstęp bezpłatny.

3.  Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną  zgodę na udział w turnieju rodzica bądź opiekuna prawnego.

4. Zawodnicy pełnoletni biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.

5.Każdy  zawodnik biorący udział w turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie do celów związanych z realizacją turnieju przez organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (tj. Dz. U.2014,  poz. 1182 z późn. zm.).

6.Każdy uczestnik biorący udział w turnieju jest świadomy, że w trakcie turnieju mogą być przeprowadzone nagrania filmowe, zdjęcia, wywiady z uczestnikami turnieju i wyraża zgodę na publikację swego wizerunku w relacjach z przebiegu turnieju, zamieszczonych w mediach i materiałach promocyjnych organizatora.

7. Wszystkie sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga delegat WCA zawodów w porozumieniu z organizatorem.

 

I Ogólnopolski Turniej w „Speedcubingu” o Puchar Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego