K O M U N I K A T

WIOSENNY  RAJD NORDIC WALKING

W dniu 13.05.2017r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim  był organizatorem „WIOSENNEGO  RAJDU NORDIC WALKING”, a udział w nim wzięło  57 osób. Trasa wynosiła  9,8 km   i wyruszyliśmy z OSP w  Dąbrowie n/Czarną – w kierunku Taraski - dalej w prawo drogą przez las w kierunku Sulejowa - dalej w prawo, następnie w lewo i dalej przy kapliczce w prawo przez Taraskę Góry – dalej przy krzyżu w prawo, następnie drogą asfaltową i dalej w lewo drogą polną i w prawo do OSP Dąbrowa n/Czarną, gdzie czekał na uczestników poczęstunek rajdowy oraz konkursy z nagrodami .

Do Piotrkowa Trybunalskiego dojechaliśmy ok. godz. 13.00.