KOMUNIKAT

W dniu 17 maja 2017 r. na Stadionie Miejski, ul. Żwirki 6 w Piotrkowie Trybunalskim Ośrodek Sportu i Rekreacji  wraz z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym oraz  z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych byli organizatorami „ VII Mitingu Lekkoatletycznego dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych” w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Zgłosiły się następujące  gimnazja : Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 (Gimn. Nr 3) , Gimnazjum Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim, a udział wzięło  196 zawodników i zawodniczek  w  następujących  konkurencjach : skok w dal (Dz, Chł.) , rzut oszczepem (Dz, Chł.), pchnięcie kulą (Dz, Chł.) , biegi:   100 m (Dz, Chł.), 300 m (Dz, Chł.), 600m (Dz.), 1000m (Chł.) oraz sztafeta  4 x 100m(Dz, Chł.).

Wyniki:

Skok w dal dziewcząt

I miejsce – ZUZANNA BAGIŃSKA  –  4,00 m – Gimn. Nr 2

II miejsce – WIKTORIA KARAŚ  –  3,78 m - Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 1-Gimn. Nr 3

III miejsce –KORNELIA BIEŃ – 3,70 m – Gimn. Nr 1

Skok w dal chłopców

I miejsce –DANIEL TURLIK – 5,34 m - Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 1-Gimn. Nr 3

II miejsce –ŁUKASZ WESOŁOWSKI  – 5,25 m -  Gimn. Nr 5

III miejsce –JAKUB WÓJCIK   –  4,92 m - Gimn. Nr 1

Rzut oszczepem  chłopców

I miejsce – MATEUSZ GAJEWSKI  – 22,70 m -  Gimn. Nr 1

II miejsce – WIKTOR ORYŃSKI  – 22,50 m -  Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 1-Gimn. Nr 3

III miejsce – IGOR GMITRASIUK – 18,50 m – Gimn. Nr 2

Rzut oszczepem  dziewcząt

I miejsce – JULIA BEDNARCZYK– 21,20 m – Gimn. Nr 5

II miejsce – KATARZYNA NOWAK – 20,00 m -  Gimn. Nr 2

III miejsce – JULIA POTERAŁA  – 14,60 m - Gimnazjum Nr 5

Pchnięcie kulą dziewcząt

I miejsce – MARTYNA BRYLIKOWSKA – 8,49 m  - Gimnazjum Nr 5

II miejsce – JULIA SIEROSKA  – 8,42 m -  Gimn. Nr 5

III miejsce – WIKTORIA TUCHOWSKA – 8,36 m - Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 1-Gimn. Nr 3

Pchnięcie kulą chłopców

I miejsce – JAKUB WOJTYSIAK–  10,39 m – Gimn. Nr 1

II miejsce – ADAM DUDEK  – 9,46 m - Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 1-Gimn. Nr 3

III miejsce – MICHAŁ CIENKOWSKI –  9,11 m - Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 1-Gimn. Nr 3

Biegi : 100 m – dziewcząt

I miejsce –PAULINA OLEJNIK – 13,47 -   Gimn.4

II miejsce – ALEKSANDRA KRAWCZYK – 13,93 – Gimn. Nr 5

III miejsce –MAGDALENA BERLIŃSKA  - 14,06 -  Gimn.5

            100 m chłopców

I miejsce – MATEUSZ GÓRNY  –  11,43 - Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 1-Gimn. Nr 3

II miejsce – ADAM MUCHA– 12,55 -  Gimn. Nr 5

III miejsce – TOMASZ LASOTA – 12,65 - Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 1-Gimn. Nr 3        

    300 m dziewcząt

I miejsce – MONIKA BARAŃSKA  –  47,20 - Gimn.4

II miejsce – DARIA GROBELNA – 47,62 - Gimn. Nr 5

III miejsce – JULIA CHUDY  –48,70 -  Gimn. Nr 2

           300 m chłopców

I miejsce – DAWID WRONA -39,97 - Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 1-Gimn. Nr 3  

II miejsce – IGOR PATRYARCHA – 40,95 -  Gimn. Nr 5

III miejsce – MICHAŁ WODO – 41,43 -  Gimn. Nr 5

           600 m dziewcząt

I miejsce – ALEKSANDRA GŁOWACKA – 1,52’24 - Gimn. Nr 4

II miejsce – KAROLINA JUREŃCZYK –1,53’78 -  Gimn. Nr 5 

II miejsce – MILENA KUBIŚ  – 2,05’71 -  Gimn. Nr 5

          1000 m chłopców

I miejsce – PATRYK GRELOWSKI –3,00’81 -  Gimn. Nr 1

II miejsce – KACPER TOKARSKI – 3,03’11 -  Gimn. Nr 4

III miejsce – MIKOŁAJ SŁOWIŃSKI – 3,05’84 - Gimn. Nr 5

Sztafeta  4x100m dziewcząt

I miejsce – Gimn. Nr 5 – 57,24 ( MAGDALENA BERLIŃSKA, DARIA GROBELNA, ALEKSANDRA KRAWCZYK, MARTA ADAMCZYK)

II miejsce - Gimn. Nr 4 – 58,27 (NATALIA ŚWIECH, ALEKSANDRA RAKOWSKA, DARIA BUJACZ, PAULINA OLEJNIK)

III miejsce – Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 1-Gimn. Nr 3 – 60,38

 (WIKTORIA GÓRNISIEWICZ, RENA ADAMCZYK, ANNA PYTKA, NADIA PAWŁOWSKA)

Sztafeta  4 x 100 m chłopców

I miejsce – Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 1 -Gimn. Nr 3 (DAWID WRONA, MATEUSZ GÓRNY, MATEUSZ SZYMAŃSKI, TOMASZ LASOTA)

II miejsce – Gimn. Nr 5 (FRANCISZEK GRAJEWSKI, ADAM MUCHA, ŁUKASZ WESOŁOWSKI, KONRAD GRZESIK)

III miejsce  - Gimn. Nr 2 (HUBERT PIETRZYK, DANIEL CHOJNACKI, WIKTOR JAGODZIŃSKI, OLAF STRZELECKI)

Klasyfikacja generalna szkół w kat. dziewcząt :

I miejsce – Gimnazjum Nr 5 – 1.049 pkt.

II miejsce – Gimnazjum Nr 4 -  983 pkt.

III miejsce – Gimnazjum   Nr 2 – 883 pkt.

IV miejsce – Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 1-Gimn. Nr 3 – 856 pkt.

V miejsce – Gimnazjum Nr 1 – 505 pkt.

 Klasyfikacja generalna szkół w kat. chłopców :

I miejsce – Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 1 / Gimn.Nr 3 – 1.094 pkt.

II miejsce – Gimnazjum  Nr 5 – 1.054 pkt.

III miejsce –Gimnazjum  Nr 1 – 809 pkt.

IV miejsce – Gimnazjum Nr 2 – 780 pkt.

V miejsce – Gimnazjum Nr 4 – 755 pkt.

Najlepszy wynik sportowy dziewcząt (bieg 100 m) – PAULINA OLEJNIK – 13,47 - Gimn. Nr 4

Najlepszy wynik sportowy chłopców – MATEUSZ GÓRNY –  11,43 - Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 1  /Gimn. Nr 3

                    Najlepsi  otrzymali puchary, medale, dyplomy  i nagrody rzeczowe . Wszyscy uczestnicy otrzymali napoje i słodkie upominki.