REGULAMIN

I.ORGANIZATOR : Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.

II.CEL :  - popularyzacja sportu kajakowego ,

              - popularyzacja aktywnego stylu życia i spędzania  wolnego czasu,

              - zachęcanie społeczeństwa do uprawiania sportów wodnych.

III.MIEJSCE i TERMIN :  Kąpielisko „Słoneczko”21 czerwca 2017r.,

godz.16.00 – weryfikacja i odprawa techniczna

godz.16.20 – start.

IV.DYSTANS : dla  wszystkich kategorii  - dystans 100 m.

V.WARUNKI  UCZESTNICTWA:

1.Warunkiem uczestnictwa w regatach  jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatora .

2. Uczestnictwo w regatach jest bezpłatne.

3.Uczestnicy regat zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości.

4. Każda załoga startuje w regatach na własną odpowiedzialność.

5.W  regatach mogą uczestniczyć  pracownicy służb i instytucji miejskich (5 lat bez startów w regatach mistrzowskich).

6.Wszyscy uczestnicy regat zobowiązani są  do płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej i do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa na wodzie.

VI.ZGŁOSZENIA : imienne do dnia 21.06.2017r. włącznie należy dostarczyć do Centrum Rekreacyjne , ul. Belzacka 108/110 pok.29 lub 15 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VII.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT:

1.     Każda osada kajakowa musi się  składać z 2 osób.

2.     Jednocześnie będzie rywalizować 5 osad kajakowych.

3.     W przypadku zgłoszenia się więcej drużyn niż 5 zostanie przeprowadzone losowanie ,które będzie decydować o kolejności startu.

4.     W przypadku małej liczby osad  organizator zastrzega sobie łączenie wyścigów.

5.     Weryfikacja i odprawa techniczna odbędzie się na pół godziny przed startem.

6.     Obsadę sędziowską wyznacza  organizator.

7.     Regaty przeprowadzone będą na sprzęcie organizatora

8.     Zawody przeprowadzone będą w jednej konkurencji ogólnej (kolejność na mecie).

9.     Warunkiem klasyfikacji zespołu jest zaliczenie całej trasy.

VIII.ORGANIZATOR ZAPEWNIA ;

·        obsługę sędziowską ,

·        obsługę medyczną,

·        puchary,

·        medale,

·        wodę mineralną,

IX.NAGRODY : -  miejsca I-VI  – puchary( dla drużyny)

                           -  miejsca I-VI -medale (indywidualnie). 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE : 

1.Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

2.Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

3.Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności  za rzeczy zaginione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu regat.

4.Uczestnicy regat ponoszą pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.

5.Impreza ma charakter rekreacyjny.

6.Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie do celów związanych z organizacją regat.

7.Wszyscy uczestnicy startując w regatach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz

8.Wszyscy uczestnicy startując w regatach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu regat  zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

 9.Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami regat  mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.

 10.Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Tryb.

11.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godziny startu oraz odwołania regat w przypadku złych warunków pogodowych.

Z A P R A S Z A M Y !

VI REGATY  KAJAKOWE 

21 CZERWCA 2017 ROKU