Zmiana zasad dokonywania opłat za naukę i doskonalenie pływania

Informuję, iż od 14 września 2017 roku zmieniają się zasady dokonywania opłat za naukę i doskonalenie pływania prowadzonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim. 1. Wprowadzamy miesięczną opłatę wpisową (za każdy rozpoczęty miesiąc nauki, doskonalenia pływania) w wysokości 35 złotych. Kwota ta, w stosunku do poprzedniej, zostaje obniżona z 50 złotych. 2. Każdorazowe wejście uczestnika tych zajęć będzie zgodne z obowiązującym cennikiem, w tym, z możliwością rozliczenia wejść z karnetów i uzyskania upustów, wynikających z taryfy karnetowej. Nowe zasady pozwolą na urealnienie ponoszonych kosztów nauki, czyniąc je proporcjonalnymi do ilości wejść na jednostkową lekcję, uwzględniając absencję chorobową, czy nieobecności wynikające ze zdarzeń losowych. Umożliwienie wykorzystania naszych karnetów w opłatach pozostawiają nasze zajęcia nauki i doskonalenia pływania nieustannie najtańszymi w najbliższym otoczeniu rynkowym. W związku z tym, iż czas wejścia na zajęcia związany jest ze stawką cennikową, przypominam Państwu, iż pozostanie na terenie strefy płatnej basenu, będzie związane z naliczaniem dodatkowej opłaty, stosownie do długości pobytu.

dyr. OSiR Leszek Heinzel