REGULAMIN

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ   TENISA STOŁOWEGO

dziewcząt i chłopców rocznik 2008 i młodsi, 2005 i młodsi, 2002 i młodsi, 1999 i młodsi

w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

I.Cel turnieju:

·         wychowywanie w trzeźwości poprzez sport i rekreację ruchową

·         popularyzacja tenisa stołowego

·         zapewnienie czynnego wypoczynku wszystkim chętnym

II.Organizator:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim

III.Termin:

2.12.2017r. /sobota/

·         godz. 9.30 zgłoszenia-losowanie

·         godz. 10.00 uroczyste otwarcie

IV. Miejsce:

Sala Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego, ul. Belzacka 108/110 w Piotrkowie Trybunalskim,  tel.044/7327086.

V. Uczestnictwo:

1.W turnieju prawo startu  mają dzieci  i  młodzież .

VI. Kategorie wiekowe:

·         dziewczęta i chłopcy 2008 i młodsi

·         dziewczęta i chłopcy 2005 i młodsi

·         dziewczęta i chłopcy 2002 i młodsi

·         dziewczęta i chłopcy 1999 i młodsi

1.Turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami PZTS.

2.System przeprowadzenia turnieju ustalony zostanie na odprawie technicznej w dniu zawodów w zależności od ilości startujących z rozstawieniem wg kategorii wiekowych.

VIII. Zgłoszenia:

Zgłoszenia do turnieju odbędą się w dniu rozpoczęcia turnieju przy stoliku sędziego głównego

na pół godziny przed rozpoczęciem turnieju.

IX. Nagrody:

·         I miejsce w każdej kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców  – statuetka , medal  i  nagroda rzeczowa

·         II miejsce w każdej kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców  –statuetka,  medal  i nagroda rzeczowa

·         III miejsce w każdej kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców – statuetka, medal  i nagroda rzeczowa

X. Organizator zapewnia :

1.Statuetki.

2. Medale.

3. Nagrody rzeczowe.

4. Opiekę instruktorską.

4. Opiekę medyczną.

XI. Postanowienia końcowe:

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki oraz za rzeczy zagubione podczas trwania turnieju.

2. Uczestnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie NW we własnym zakresie

3. Obowiązuje zmienne obuwie sportowe.

4. Wstęp bezpłatny.

5.  Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę na udział w turnieju rodzica, opiekuna prawnego, bądź opiekuna grupy.

6.Zawodnicy/-ki pełnoletni/-e biorą udział w zawodach na swoją odpowiedzialność.

7.Wszyscy uczestnicy biorący udział w turnieju  wyrażają zgodę na przetwarzanie  danych osobowych,

8. Wszyscy  uczestnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków  w relacjach z przebiegu niniejszej imprezy  zamieszczanych  w mediach oraz  w materiałach  promocyjnych organizatorów.

9.Wszyscy uczestnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz  wywiady z  nimi, które mogą być wykorzystywane przez prasę,  radio i telewizję.

10.Administratorem zebranych danych osobowych jest  Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Piotrkowie Tryb.

11.Rodzice , opiekunowie prawni  dzieci  biorących udział w turnieju  oraz  pełnoletni uczestnicy  mają  prawo  do wglądu i poprawiania  treści danych osobowych .

12. Wszystkie sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny zawodów w porozumieniu z organizatorem.