REGULAMIN 

MIKOŁAJKOWY FESTYN  SPORTOWO-REKREACYJNY

  w ramach kampanii społecznej na rzecz rodziny.

 

                       I.CEL  IMPREZY:

·         wychowywanie poprzez sport i rekreację ruchową

·         promocja zdrowego trybu życia poprzez aktywność ruchową.

·         popularyzacja gier i zabaw .

·         rywalizacja rodzinna.

                      II.ORGANIZATOR:

                  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim,

                  tel. 044/7326569,,www.osirpt.pl

                  Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim,

                                    Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim.

  III.TERMIN:

7.12.2017 r., godz.12.00 – 15.00

                     IV.MIEJSCE: Hala „Relax”, Al. 3 Maja 6B

                      V.ZGŁOSZENIA :  w dniu rozpoczęcia festynu

                    VI.UCZESTNICTWO:

– udział w festynie mogą brać dzieci i młodzież oraz dorośli,

                        – udział w konkursie sportowo-rekreacyjnym mogą brać dzieci i młodzież

                    VII.KONKURENCJE :

                                     1. Zjeżdżalnia

                                     2. Tor przeszkód

                                     3. Ścianka wspinaczkowa

                                     4. Skoki na trampolinie

                                     5. Drabinka Kolorado

                                     6. Strzał do bramki

                                     7.Kredki

                  VIII.ZASADY PRZEPROWADZENIA :

·         konkursu sportowo-rekreacyjnego

                                        -  każde dziecko musi pokonać minimum 5 „stacji „ z konkurencjami, jak w pkt. VII

                                        -  wszystkie dzieci będą podzielone  przy zapisach na trzy kategorie wiekowe 

                    IX.  NAGRODY:

·         Za pierwsze trzy miejsca  zdobyte w konkursie sportowo-rekreacyjnym w każdej kategorii wiekowej dzieci otrzymują  nagrody rzeczowe,  paczki ze słodyczami i napojami.

·         Za pozostałe miejsca w każdej kategorii wiekowej dzieci otrzymują  upominki,   paczki ze słodyczami i napojami.

·         Dla wszystkich uczestników słodkie upominki i napoje.

                     X. ORGANIZATOR  ZAPEWNIA :

·         ubezpieczenie

·         opiekę instruktorską

·         opiekę medyczną

·         nagrody ,upominki

·         napoje i słodycze.

                     XI.SPRAWY RÓŻNE:

·         Za rzeczy zaginione organizator  nie odpowiada.

·         Dzieci biorą udział pod opieką rodziców , bądź opiekunów grup .

·         Wszyscy uczestnicy biorący udział w festynie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

·          Wszyscy uczestnicy biorący udział w festynie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu niniejszej imprezy  zamieszczanych w mediach oraz  w materiałach promocyjnych organizatorów.

·         Wszyscy uczestnicy biorący udział w festynie  wyrażaja zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z  nimi, które  mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.

·         Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Tryb.

·         Rodzice , opiekunowie prawni  dzieci biorących udział w festynie  oraz pełnoletni uczestnicy  mają  prawo do wglądu i poprawiania treści danych osobowych .

·         Osoby pełnoletnie biorą udział w festynie na własną odpowiedzialność.

·         Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga  organizator.

·         We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator imprezy, któremu przysługuje wyłączne prawo interpretacji regulaminu.

 

 

Z A P R A S Z A M Y !!!