KOMUNIKAT

W dniu 10 maja 2018 r. na Stadionie Miejskim, ul. Żwirki 6 w Piotrkowie Trybunalskim Ośrodek Sportu i Rekreacji  wraz z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym

 oraz  z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych byli organizatorami „ VII Mitingu Lekkoatletycznego dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, rocznik 2005 i mł.” w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

          Zgłosiły się następujące  szkoły : SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr5, SP Nr 11, SP Nr 12, SP Nr 13

oraz SP Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim , a udział wzięło  126  zawodników i zawodniczek 

w  następujących  konkurencjach : skok w dal (Dz, Chł.) , rzut piłeczką palantową (Dz, Chł.),

 biegi:   60 m (Dz, Chł.),  600m (Dz.), 1000m (Chł.) .

Wyniki:

Skok w dal dziewcząt

I miejsce – MAJA WÓJTOWICZ    4,22 m – SP  Nr 16

II miejsce – MAJA OLEJNIK   4,12 m – SP  Nr 13

III miejsce –WIKTORIA SIEDLAK – 4,07 m – SP Nr 2

Skok w dal chłopców

I miejsce –PATRYK GRZESIK – 4,84 m – SP Nr 12

II miejsce –DAWID WACHECKI  – 4,64 m -  SP Nr 12

III miejsce –RADOSŁAW BARCZEWSKI     4,41 m - SP Nr 11

Rzut piłeczką palantową  chłopców

I miejsce – PATRYK GRZESIK  – 64 m -  SP Nr 12

II miejsce – JAKUB FRANKIEWICZ – 59  m -  SP  Nr 13

III miejsce – PATRYK MASIAREK –  55 m –  SP  Nr 16

Rzut piłeczką palantową  dziewcząt

I miejsce – MAJA WÓJTOWICZ – 43 m – SP Nr 16

II miejsce – DARIA UNISZEWSKA  – 41  m -  SP Nr 12

III miejsce – NADIA HORSCHWALD  – 40 m - SP Nr 3

Biegi : 60 m – dziewcząt

I miejsce –WERONIKA ZAKRZEWSKA –  8’99 -   SP Nr 16

II miejsce – AGATA WIEPRZKOWICZ –  9’08 – SP Nr 2

III miejsce –MAJA WÓJTOWICZ  - 9’10 -  SP Nr 16

            60 m chłopców

I miejsce – PATRYK GRZESIK   8’20 - SP Nr 12

II miejsce – PATRYK MASIAREK – 8’38 -  SP Nr 16

III miejsce – JAKUB FRANKIEWICZ – 8’60 - SP Nr 13        

           600 m dziewcząt

I miejsce – NINA KACZMAREK – 1’57”51 – SP Nr 12

II miejsce – AGATA WIEPRZKOWICZ –2’04”56 -  SP Nr 2 

II miejsce – WERONIKA ZAKRZEWSKA  – 2’06”16 -  SP Nr 16

          1000 m chłopców

I miejsce – PATRYK GRZESIK –3’24”94 -  SP Nr 12

II miejsce – JAKUB FRANKIEWICZ – 3’26”70 -  SP Nr 13

III miejsce – MIŁOSZ RENKIEL– 3’36”13 – SP  Nr 12

Klasyfikacja generalna szkół w kat. dziewcząt :

I miejsce – SP Nr 12 – 1.069 pkt.

II miejsce – SP Nr 16 –1.028 pkt.

III miejsce – SP Nr 5     924 pkt.

IV miejsce – SP Nr 2      881 pkt.

V miejsce –  SP Nr 3     709 pkt.

VI miejsce – SP Nr 11 -   680 pkt.

VII miejsce – SP Nr 13 -  651 pkt.

 Klasyfikacja generalna szkół w kat. chłopców :

I miejsce – SP Nr 12 – 1.106 pkt.

II miejsce – SP Nr 16 –   889 pkt.

III miejsce –SP Nr 13 –   848 pkt.

IV miejsce – SP Nr 5    716 pkt.

V miejsce –  SP Nr 11 –  694 pkt.

VI miejsce – SP Nr 2    -  667 pkt.

VII miejsce – SP Nr 3   -  610 pkt.

Najlepszy wynik sportowy dziewcząt (279 pkt.)  - Maja Wójtowicz – SP Nr 16.

Najlepszy wynik sportowy chłopców (307 pkt.) – Patryk Grzesik – SP Nr 12 .

                    Najlepsi  otrzymali medale  i nagrody rzeczowe, szkoły otrzymały puchary i dyplomy . Wszyscy uczestnicy otrzymali napoje i słodkie upominki.