REGULAMIN

JEDNORAZOWEJ SZKÓŁKI DESKOROLKOWEJ SKATE I BMX

 

1.      Zapisy do Szkółki  Deskorolkowej odbędą się w dniu 20.05.2018r., w godz. 900-1000

Skate Park, ul. Belzacka 106.

2.      Zajęcia Szkółki  Deskorolkowej odbędą się w dniu 20.05.2018 r., w godz.1000-1300 Skate Park, ul. Belzacka 106.

3.      Zajęcia odbywać się będą na deskorolkach i BMX.

4.      Zajęcia przeprowadzać będą wykwalifikowani instruktorzy.

5.      Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu szkółki SKATE i BMX jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego przestrzeganie.

6.      Zajęcia w szkółce odbywają się na własną odpowiedzialność.

7.      Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą wziąć udział w zajęciach szkółki wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych i za pisemną ich zgodą.

8.      Powyższa zgoda oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

9.      W czasie zajęć  w szkółce zaleca się używania kasków i ochraniaczy.

10.  W czasie zajęć w szkółce BMX  należy posiadać swój  rower.

11.  Sprzęt na, którym będą odbywać się zajęcia szkółki  oraz zawody musi być sprawny technicznie.

12.  Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi użytkownik, w związku z czym, za szkody zarówno na osobie, jak i na mieniu, wynikłe z korzystania z usług szkółki , zawodów i pokazów, właściciel  szkółki, organizatorzy  i  instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

13.  Liczba uczestników szkółki  ograniczona : szkółka SKATE –  do 10 osób , szkółka BMX – do 10 osób.

14.  Zajęcia w szkółce są bezpłatne.

15.  Wszyscy uczestnicy szkółki zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom instruktora.

16.  Wszyscy  uczestnicy biorący udział w szkółce wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków

 w  relacjach z przebiegu nauki,  zamieszczanych w mediach oraz  w materiałach promocyjnych organizatorów,

17.   Wszyscy uczestnicy biorący udział w szkółce  wyrażają  zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z  nimi, które  mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję,

18.   Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu  i Rekreacji

w Piotrkowie Tryb.

19.   Osoby pełnoletnie  oraz rodzice , opiekunowie prawni  dzieci , biorący udział w szkółce  mają prawo do wglądu i poprawiania treści danych osobowych .

20.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe w trakcie zawodów wypadki i ich skutki oraz za  uszkodzenia sprzętu i za rzeczy zaginione.