IX MITING LEKKOATLETYCZNY

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 ROCZNIK 2005 - 2003

w ramach  kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”

15 MAJA 2019 ROKU

REGULAMIN 

I.ORGANIZATOR : Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim

                                 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                 w Piotrkowie Trybunalskim

                                 Miejski Szkolny Związek Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim

II.TERMIN : 15 maja 2019r.

·         godz. 8.30 – weryfikacja

·         godz. 9.00 – rozpoczęcie zawodów.

III.MIEJSCE : STADION MIEJSKI,  PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL.  ŻWIRKI 6.

IV.CEL :  - wychowywanie w trzeźwości poprzez sport i rekreację ruchową,

                - popularyzacja lekkoatletyki wśród młodzieży szkolnej,

                - zdrowotne aspekty wysiłku fizycznego,

                - wyłonienie najlepszych zawodników/czek w szkołach podstawowych,

                  rocznik2005 – 2003.

V.KONKURENCJE :

1.       skok w dal  (CHŁ., DZ.)

2.       pchnięcie kulą (CHŁ.,DZ.)

3.       rzut oszczepem (CHŁ.,DZ.)

4.       biegi :

·         100 m (CHŁ., DZ.)

·         300 m (CHŁ.,DZ.)

·         600 m (DZ.)

·         1000 m (CHŁ.)

·         sztafeta 4 x 100 m (CHŁ.,DZ.)

VI.ZGŁOSZENIA : do dnia 14 maja 2019r. na załączonych do regulaminu kartach zgłoszeniowych  do OSiR, Centrum Rekreacyjne

 ul. Belzacka 108/110,  pok. 15, Tel. 44/7327086.

Organizator zastrzega sobie prawo : weryfikacji zgłoszeń, wyboru konkurencji, wyboru osób startujących i ich liczby w danej konkurencji, oraz interpretacji niniejszego regulaminu.

VII. INFORMACJE :  informacji udziela  kierownik  zawodów – Pan Andrzej Łabuziński , tel. 667522848.

VIII.UCZESTNICTWO : w  zawodach mogą startować uczniowie piotrkowskich szkół  podstawowych rocznik 2005-2003,  zgłoszeni przez szkołę tylko

 i  wyłącznie na dołączonym druku karty zgłoszeniowej do 14 maja 2019r.

Zgłoszenia w innej formie nie będą honorowane.

Każda karta zgłoszeniowa musi zawierać nazwę szkoły, pieczątkę szkoły , podpis dyrektora szkoły ,podpis nauczyciela – opiekuna uczestników zawodów, dyscyplinę sportową, imię i nazwisko uczestnika zawodów i jego  datę urodzenia.

Każda dyscyplina sportowa musi być na osobnych kartach zgłoszeniowych

 z podziałem na dziewczęta i chłopców.

W w/w mitingu lekkoatletycznym mogą brać udział wyłącznie zawodnicy zgłoszeni na kartach zgłoszeniowych.

Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach pod opieką nauczyciela-opiekuna grupy .

Zawodnicy  muszą dostarczyć  zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w mitingu , w danej konkurencji do nauczyciela –opiekuna grupy.

 Każdy startujący w mitingu uczeń musi posiadać aktualną legitymację szkolną.

IX. ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI:

·         we wszystkich konkurencjach zostaną rozegrane od razu finały lub serie na czas,

·         w zawodach zawodnik/czka może startować w 1 konkurencji

i w sztafecie z wyjątkiem 600 m DZ. I 1000 m CHŁ.

·         w danej konkurencji szkoła może wystawić  max. 3 zawodników.

·         reprezentacja szkoły może liczyć max.15 chłopców i 15 dziewcząt.

X.ZASADY FINANSOWANIA :

- koszty organizacyjne zawodów i nagród pokrywa organizator.

XI.PUNKTACJA :

Do punktacji generalnej zaliczonych zostanie 12 najlepszych wyników osobno dla chłopców i osobno dla dziewcząt  wg. tabel wieloboju la.

XII.NAGRODY :

- klasyfikacja generalna szkół -  kat. dziewcząt – miejsce I-VI – puchar,

                                                      - kat. chłopców – miejsce I-VI – puchar,

                                                      - za pozostałe miejsca – dyplomy.

-klasyfikacja indywidualna – w każdej konkurencji za miejsca I-III w kat.

                                                    dziewcząt i w kat. chłopców – medal + nagroda

                                                    rzeczowa,

                                                   -puchar i nagroda rzeczowa za najlepszy wynik

                                                     dziewcząt i chłopców

XIII.ORGANIZATOR  ZAPEWNIA :

·         puchary,

·         medale,

·         dyplomy,

·         nagrody rzeczowe,

·         wodę mineralną,

·         słodkie upominki,

·         obsadę sędziowską,

·         obsługę medyczną,

·         numery startowe.

XIV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

 • zawodnicy/ki zobowiązani są do wystąpienia w strojach i obuwiu sportowym( obowiązuje długość  kolców 6mm),
 • w biegach obowiązują podwójne numery startowe (na piersiach i na plecach),w pozostałych konkurencjach  jeden numer startowy,
 • sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z kierownikiem zawodów,
 • sprzęt do rzutów zgodnie z przepisami dla młodzików (-czek): kula 5 kg chł. I 3 kg dla dz., oszczep 500g dziewczęta i 600 g chłopcy.
 • w skoku w dal, w pchnięciu kulą, rzut oszczepem – 3 próby konkursowe.
 • zawody odbędą się zgodnie z przepisami PZLA,
 • protesty należy zgłaszać w trakcie odbywającej się konkurencji lub maksimum 10 minut po jej zakończeniu,
 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie  zawodów,
 •  za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników , jak i osób trzecich organizator  nie odpowiada,
 • wszyscy  uczestnicy startujący w mitingu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w  relacjach z przebiegu zawodów  zamieszczanych w mediach oraz  w materiałach promocyjnych organizatorów,
 •  wszyscy uczestnicy startujący w mitingu wyrażają  zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z  nimi, które  mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję,
 •  administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Piotrkowie Tryb.
 • rodzice , opiekunowie prawni  dzieci startujących w zawodach    mają prawo do wglądu i poprawiania treści danych osobowych .
 • w sprawach spornych decyduje organizator.