REGULAMIN

 Turniej szachowy dla szkół

rocznik 2012-2008, 2007-2003, 2002-1999

z okazji „Międzynarodowego Dnia Dziecka”

w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

 

I.

 

ORGANIZATOR

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3 Maja 6B, tel. 44/732-70-86

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

II.

 

MIEJSCE

 

Centrum Rekreacyjne  OSiR w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Belzacka 108/110

 

 

III.

 

TERMIN

 

31.05.2019 r.

Początek gier godz. 10.00

 

 

IV.

 

CEL

 

Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży z terenu

 m. Piotrkowa Tryb.

Wychowywanie w trzeźwości poprzez sport  i rekreację.

 

 

V.

 

ZGŁOSZENIA

 

Zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 lub osobiście do dnia 30.05.2019r.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Karty zgłoszeniowe z podpisem dyrektora szkoły w dniu zawodów od godz. 8.30

 

 

VI.

 

UCZESTNICTWO

 

Prawo startu mają uczniowie w 3  kat. wiekowych : 2012-2008,2007-2003,2002-1999

 z terenu m. Piotrkowa Tryb.

Reprezentacja szkoły składa się z  trojga uczniów  - dwóch chłopców i dziewczynki.

 

 

VII.

 

SPOSÓB ROZGRYWEK

 

Mistrzostwa zostaną rozegrane drużynowo systemem „każdy z każdym”, w swoich grupach wiekowych.

Tempo gry 10 minut na partię dla zawodnika.

 

 

VIII.

 

NAGRODY

W klasyfikacji drużynowej z podziałem na kategorie wiekowe  -  puchary i nagrody rzeczowe (szachy).

Zwycięzcy w grze indywidualnej  otrzymują medale i nagrody rzeczowe za miejsca I na trzech szachownicach.  

Dla wszystkich uczestników przewidziano napoje i słodki poczęstunek.

 

IX.

 

POSTANOWIENIA

KOŃCOWE

 

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas zawodów.

2.Rzeczy wartościowe, dokumenty, telefony komórkowe , pieniądze należy pozostawić w skrytkach depozytowych.

3.Każdy zawodnik niepełnoletni może uczestniczyć  w turnieju za zgodą pisemną rodzica bądź opiekuna prawnego.

4.Każdy zawodnik pełnoletni bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność.

5. Wszyscy uczestnicy startujący  w turnieju wyrażają zgodę na prztwarzanie danych osobowych,

 6. Wszyscy  uczestnicy startujący w turnieju wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w  relacjach z przebiegu turnieju  zamieszczanych

w mediach oraz  w materiałach promocyjnych organizatorów.

7.  Wszyscy uczestnicy startujący w turnieju wyrażają  zgodę na zdjęcia,  nagrania filmowe oraz wywiady z  nimi, które  mogą być wykorzystywane przez prasę, radio

i telewizję.

8. Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu  i Rekreacji

w Piotrkowie Tryb..

9.Rodzice , opiekunowie prawni  dzieci startujących w zawodach  oraz pełnoletni zawodnicy  mają  prawo do wglądu i poprawiania treści danych osobowych .

9.Wszystkie  sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny zawodów w porozumieniu z organizatorem.