KOMUNIKAT

W dniu 15 maja 2019 r. na Stadionie Miejskim, ul. Żwirki 6 w Piotrkowie Trybunalskim Ośrodek Sportu i Rekreacji  wraz z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym

 oraz  z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych byli organizatorami „ VIII Mitingu Lekkoatletycznego dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, rocznik 2008 - 2006” w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Zgłosiły się następujące  szkoły : SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr5, SP Nr 12 oraz SP Nr 16

w Piotrkowie Trybunalskim , a udział wzięło  135  zawodników i zawodniczek 

w  następujących  konkurencjach : skok w dal (Dz, Chł.) , rzut piłeczką palantową (Dz, Chł.),

 biegi:   60 m (Dz, Chł.),  600m (Dz.), 1000m (Chł.) .

Wyniki:

Skok w dal dziewcząt

I miejsce – Łucja Matuszczyk    4,09 m – SP  Nr 2

II miejsce – Wiktoria Siedlak    4,03 m – SP  Nr 2

III miejsce – Julianna Anglart– 4,02 m – SP Nr 12

Skok w dal chłopców

I miejsce –Kamil Szczepanowski – 4,71 m – SP Nr 5

II miejsce –Kacper Marchlewicz  – 4,62 m -  SP Nr 12

III miejsce – Maksymilian Nowakowski     4,37 m - SP Nr 5

Rzut piłeczką palantową  chłopców

I miejsce – Seweryn Jadwiszczak  – 58 m -  SP Nr 16

II miejsce – Maksymilian Nowakowski – 56  m -  SP  Nr  5

III miejsce – Kacper Robakowski –  51 m –  SP  Nr 16

Rzut piłeczką palantową  dziewcząt

I miejsce – Andżelika Jakóbczyk– 41 m – SP Nr 5

II miejsce – Kinga Ratajska  – 36  m -  SP Nr 5

II miejsce – Wiktoria Siedlak – 36 m - SP Nr 2

III miejsce – Nina Kaczmarek – 35 m – SP Nr – 12

III miejsce – Matylda Głowacka – 35 m – SP Nr 12

Biegi : 60 m – dziewcząt

I miejsce –Julianna Anglart –  8’71 -   SP Nr 12

II miejsce – Wiktoria Siedlak –  9’18 – SP Nr 2

III miejsce –Matylda Głowacka  - 9’20 -  SP Nr 12

            60 m chłopców

I miejsce – Kamil Szczepanowski    8’23 - SP Nr 5

II miejsce – Kacper  Marchlewicz– 8’37 -  SP Nr 12

III miejsce – Maksymilian Nowakowski – 8’59 - SP Nr 5

III miejsce – Seweryn Jadwiszczak – 8’59  - SP Nr 16       

           600 m dziewcząt

I miejsce – Nina Kaczmarek – 1’56”38 – SP Nr 12

II miejsce – Łucja Matuszczyk –2’00”19 -  SP Nr 2 

II miejsce – Matylda Głowacka  – 2’07”14 -  SP Nr 12

          1000 m chłopców

I miejsce – Aleksy Sipa –3’29”59 -  SP Nr 16

II miejsce – Michał Chojwa – 3’30”02 -  SP Nr 12

III miejsce – Kacper Marchlewicz – 3’33”12 – SP  Nr 12

Klasyfikacja generalna szkół w kat. dziewcząt :

I miejsce – SP Nr 12 – 1.037 pkt.

II miejsce – SP Nr 2     – 875 pkt.

III miejsce – SP Nr 5     790 pkt.

IV miejsce – SP Nr 3      734 pkt.

V miejsce –  SP Nr 16     689 pkt.

Klasyfikacja generalna szkół w kat. chłopców :

I miejsce – SP Nr 16 –    994 pkt.

II miejsce – SP Nr 5      855 pkt.

III miejsce –SP Nr 12 –   840 pkt.

IV miejsce – SP Nr  3    727 pkt.

V miejsce –  SP Nr 2      556 pkt.

Najlepszy wynik sportowy dziewcząt (251 pkt.)  - Łucja Matuszczyk – SP Nr 2.

Najlepszy wynik sportowy chłopców (254 pkt.) – Kacper Marchlewicz– SP Nr 12 .

                    Najlepsi  otrzymali medale  i nagrody rzeczowe, szkoły otrzymały  statuetki .

Wszyscy uczestnicy otrzymali napoje i słodkie upominki.