REGULAMIN

OTWARTY TURNIEJ W SZACHACH SZYBKICH P’15

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

KRZYSZTOFA CHOJNIAKA

Z OKAZJI „ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI”

W RAMACH KAMPANII „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

KATEGORIA OPEN

 

I.

 

ORGANIZATOR

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 6B, tel. 44 / 732-70-86.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

II.

 

MIEJSCE

Sala Centrum Rekreacyjnego

 ul. Belzacka 108/110, OSiR., tel.44/7327086

 

III.

 

TERMIN

 

18.11.2017r. (sobota), godz. 10.00

 

 

 

Uczczenie  Święta Niepodległości.

Popularyzacja szachów.

Wychowywanie w trzeźwości poprzez sport i rekreację .

 

 

V.

 

ZGŁOSZENIA

 

Zgłoszenia w dniu zawodów,  tj. 18.11.2017r. (sobota)

w godz. 8.30-9.30. 

Początek gier godz. 10.00.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

VI.

 

WPISOWE

 

Wpisowe – 10 zł / 1 osobę.

Koszty organizacyjne pokrywa organizator.

Koszty wpisowego pokrywają uczestnicy.

 

 

VII.

 

SPOSÓB ROZGRYWEK

 

Mistrzostwa zostaną rozegrane na dystansie 9 rund.

Tempo gry 15 minut na partię dla zawodnika.

Kojarzenie par komputerowo.

 

 

VIII.

 

NAGRODY

 

- I miejsce – senior – puchar, medal  i nagroda rzeczowa .

-  II - III miejsce  – senior – puchar, medal  i  nagroda rzeczowa

- I-III miejsce - junior – puchar, medal  i nagroda rzeczowa

- dla najmłodszego i najstarszego zawodnika turnieju – nagroda rzeczowa

- dla wszystkich uczestników słodki poczęstunek.

 

IX.

 

POSTANOWIENIA

KOŃCOWE

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas zawodów.

2.Rzeczy wartościowe, dokumenty, telefony komórkowe , pieniądze należy pozostawić w skrytkach depozytowych.

3.Każdy zawodnik niepełnoletni może uczestniczyć  w turnieju za zgodą pisemną rodzica bądź opiekuna prawnego.

4.Każdy zawodnik pełnoletni bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność.

5. Wszyscy uczestnicy startujący  w turnieju wyrażają zgodę na prztwarzanie danych osobowych,

 6. Wszyscy uczestnicy startujący w turnieju wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu turnieju  zamieszczanych

w mediach oraz  w materiałach promocyjnych organizatorów.

7.  Wszyscy uczestnicy startujący w turnieju wyrażaja zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z  nimi, które  mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.

8. Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu

 i Rekreacji w Piotrkowie Tryb..

9.Rodzice , opiekunowie prawni  dzieci startujących w zawodach  oraz pełnoletni zawodnicy  mają prawo do wglądu i poprawiania treści danych osobowych .

9.Wszystkie sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny zawodów w porozumieniu z organizatorem.