R E G U L A M I N

WIOSENNY  RAJD  NORDIC  WALKING

I . CEL IMPREZY

     Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej.

     Propagowanie  formy rekreacyjnej, jaką jest marsz „Nordic Walking”.

     Integracja osób w różnych przedziałach wiekowych.

II. ORGANIZATOR

     Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 6B,   Tel/fax 44/7327086, 

III.TERMIN

     Zbiórka 24 marca 2018 r., godz. 8.30 (sobota) – Centrum Rekreacyjne, ul. Belzacka 108/110

     IV. START – 24 marca 2018 r., godz.9.15  - Witów (przy kościele).

V. TRASA –  8 km

Witów  (przy kościele) następnie w prawo kierunek na Kłudzice i dalej prosto drogą asfaltową – Kłudzice prosto przez skrzyżowanie  i prosto przez most na Luciąży – dalej drogą leśną przez las – za Figurą Św. Huberta skręt w lewo dalej drogą leśną do Włodzimierzowa – następnie skręt w prawo w ul. Leśna Polana do Zielonego Gościńca – META.

V.META – 24 marca 2018r. ok.godz.10.45 – Włodzimierzów „Zielony Gościniec” -  poczęstunek rajdowy, konkursy z nagrodami – zakończenie ok. godz. 13.00.

VII.ZGŁOSZENIA:  przyjmuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim   - Centrum Rekreacyjne, ul. Belzacka 108/110,  pok. 29 i pok.  15 .

      Zapisy będą przyjmowane do dnia 23.03.2018r.

VIII.ŚWIADCZENIA

·         opieka organizatora.

·         opieka medyczna

·         poczęstunek rajdowy

·         ubezpieczenie

·         nagrody

·         słodki upominek

IX. SPRAWY RÓŻNE

      1.Wpisowe wynosi:  5,- zł. od osoby. 

          Wpisowe nie jest zwracane.

      2.Uczestnicy  rajdu mają obowiązek stosować się do regulaminu, jak również  korzystać wyłącznie z wyznaczonej trasy oraz przestrzegać przepisy ruchu drogowego/w przypadku marszu drogą  przeznaczoną dla ruchu kołowego.

      3.Uczestnicy rajdu nie wyprzedzają osoby prowadzącej.

       4.Wszyscy uczestnicy startujący  w rajdzie  wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

       5. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu niniejszej imprezy  zamieszczanych w mediach oraz  w materiałach promocyjnych organizatorów.

       6.Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z  nimi, które  mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.

       7.Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Tryb..

       8.Rodzice , opiekunowie prawni  dzieci startujących w rajdzie  oraz pełnoletni zawodnicy  mają prawo do wglądu i poprawiania treści danych osobowych .

       9.Organizator nie odpowiada za  zagubione rzeczy .

      10.Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników rajdu.

      11.Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.

      12. Zapisanie się do udziału w rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

      13. We wszystkich sprawach nie ujętych  w regulaminie decyduje organizator  rajdu, któremu przysługuje wyłączne prawo interpretacji regulaminu.

      14.Każdy uczestnik musi posiadać kijki do Nordic Walking.

      15.Każdy uczestnik powinien być wyposażony w przewiewne ubranie , wygodne  obuwie

           (najlepiej za kostkę), skarpety z naturalnego włókna, czapkę.

      16.Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

      17.Ilość miejsc ograniczona!!!

 

 

                                                      Z A P R A S Z A M Y !!!