„SPORTOWE WAKACJE 2018’ „ 

REGULAMIN

TURNIEJ TOP-4 W  TENISIE STOŁOWYM

dziewcząt i chłopców rocznik 2009 i młodsi, 2007 i młodsi, 2005 i młodsi, 2003 i młodsi

w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”

 

I. Cel turnieju:

·         wychowywanie w trzeźwości poprzez sport i rekreację ruchową,

·         popularyzacja tenisa stołowego ,

·         popularyzacja czynnego wypoczynku.

II. Organizator:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim

III. Termin:

29.08.2018r.

·         godz. 9.30 zgłoszenia-losowanie

·         godz. 10.00 uroczyste otwarcie

IV. Miejsce:

Sala Centrum Rekreacyjne, ul. Belzacka 108/110 w Piotrkowie Trybunalskim,  tel.44/7327086.

V. Uczestnictwo:

1.W turnieju prawo startu mają dzieci, młodzież .

VI. Kategorie wiekowe:

·         dziewczęta i chłopcy 2009 i młodsi

·         dziewczęta i chłopcy 2007 i młodsi

·         dziewczęta i chłopcy 2005 i młodsi

·         dziewczęta i chłopcy 2003 i młodsi

1.Turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami PZTS.

2.System przeprowadzenia turnieju ustalony zostanie na odprawie technicznej w dniu zawodów

    w zależności od ilości startujących z rozstawieniem wg kategorii wiekowych.

VII. Zgłoszenia:

Zgłoszenia do turnieju odbędą się w dniu rozpoczęcia turnieju przy stoliku sędziego głównego.

na pół godziny przed rozpoczęciem turnieju.

VIII.  Nagrody:

·         I , II, III  miejsce w każdej kategorii wiekowej    – puchar,  medal i nagroda rzeczowa

IX. Postanowienia końcowe:

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki

    oraz za rzeczy zagubione podczas trwania turnieju.

2. Uczestnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie NW we własnym zakresie

3. Obowiązuje zmienne obuwie sportowe.

4. Wstęp bezpłatny.

5.  Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną  zgodę na udział w turnieju rodzica bądź opiekuna prawnego.

6.Zawodnicy/-ki pełnoletni/-e biorą udział w zawodach na swoją odpowiedzialność.

 7.Wszyscy uczestnicy startujący w turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

8. Wszyscy uczestnicy startujący w turnieju wyrażają zgodę na publikację swoich wizerunków

 w relacjach z przebiegu zawodów  zamieszczonych w mediach oraz materiałach  promocyjnych organizatorów.

 9. Wszyscy uczestnicy startujący w turnieju  wyrażają zgodę na wykorzystanie  przez radio, prasę

 i telewizję zdjęć, nagrań filmowych , wywiadów z  nimi, przeprowadzonych w czasie turnieju .

10.Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Tryb.

11.Rodzice , opiekunowie prawni  dzieci biorący udział w festynie  oraz pełnoletni uczestnicy  mają  prawo do wglądu i poprawiania  treści danych osobowych .

12. Wszystkie sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny zawodów

     w porozumieniu z organizatorem.