REGULAMIN

Turniej siatkówki plażowej kobiet 

o puchar dyrektora OSiR Pana Leszka Heinzla.

1. CEL TURNIEJU:

 

- Popularyzacja piłki siatkowej, jako formy rekreacji ruchowej.

- Zachęcenie młodzieży do spędzenia aktywnie  wolnego czasu poprzez zabawę ,

- Upowszechnianie współzawodnictwa poprzez grę w piłkę siatkową.

 

2. ORGANIZATOR:

 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim.

 

3. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:

 

22.07.2017r. - KOBIETY   , godz. 09:30 - odprawa techniczna  , godz. 10:00 - start meczy;

 

Boisko do plażowej piłki siatkowej przy kompleksie rekreacyjnym OSiR, ul. Belzacka 108/110.

 

4. ZGŁOSZENIA:

 

Do dnia 19.07.2018r. do godz.14:00

Będą przyjmowane na e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

: (Imię i nazwisko, miejscowość tel. kontaktowy)

 

5. UCZESTNICTWO:

 

- Startować mogą zespoły reprezentujące firmy, zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia oraz grupy koleżeńskie.

- Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rozgrywek.

- Uczestnicy turnieju startują w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

- Osoby niepełnoletnie uczestniczą w rozgrywkach tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.

 - Organizator nie pobiera żadnych opłat z tytułu przystąpienia do turnieju.

 

6.  SYSTEM ROZGRYWEK :

 

Liczba drużyn ograniczona.

System turnieju uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.

Turniej rozegrany będzie zgodnie z przepisami PZPS z wyjątkiem innych przepisów wprowadzonych na potrzeby turnieju.( Niedozwolone jest przebicie drugiej piłki na druga stronę palcami.)

 

7. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 

Miejsca I-III – puchary i nagrody rzeczowe.

 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

- Drużyny zobowiązane są do wystąpienia w strojach  sportowych (koszulki najlepiej jednego koloru z numerem).

- Organizator  nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za straty, szkody, kontuzje i nieszczęśliwe

 wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach organizowanych na boiskach piaskowych OSiR.

- Zawodnicy drużyn  biorący udział  w zawodach  zobowiązani są ubezpieczyć się we własnym zakresie.

- Za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada.

- Rzeczy wartościowe, dokumenty, telefony komórkowe, pieniądze należy pozostawić w skrytce depozytowej.

- Każdy zawodnik biorący udział w turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie do celów związanych z realizacją turnieju przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (tj. dz.u. 2014 poz. 1182 z pózń. zm).

- Każdy uczestnik biorący udział w turnieju jest świadomy, że w trakcie meczu mogą być przeprowadzone nagrania filmowe ,zdjęcia, wywiady z uczestnikami turnieju i wyraża zgodę na publikację swego wizerunku w relacjach z przebiegu turnieju zamieszczonych w mediach i materiałach promocyjnych organizatora.

- Podczas trwania turnieju obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych przez zawodników i uczestników zawodów, pod groźbą wykluczenia z rywalizacji.

- Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. Za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodnika danego zespołu lub zespół – koszty ich usunięcia pokrywa dana drużyna.

- Uczestnicy rozgrywek są zobowiązani stosować się do regulaminu obowiązującego na obiekcie.

- Ostateczna interpretacja regulaminu i inne sprawy sporne rozstrzyga organizator turnieju.

- Wstęp bezpłatny.