REGULAMIN

MIKOŁAJKOWY FESTYN  SPORTOWO-REKREACYJNY

  w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”

 

                       I.CEL  IMPREZY:

·         Wychowywanie

·          poprzez sport i rekreację ruchową

·         promocja zdrowego trybu życia poprzez aktywność ruchową.

·         popularyzacja gier i zabaw .

                      II.ORGANIZATOR:

                  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim,

                  tel. 44/7326569,,

                                    Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim.

  III.TERMIN:

6.12.2018 r., godz.12.00 – 15.00

                     IV.MIEJSCE:  Hala „Relax” , Al. 3 Maja 6B.

                      V.ZGŁOSZENIA :  w dniu rozpoczęcia festynu

                    VI.UCZESTNICTWO:

– udział w festynie mogą brać dzieci pod opieką  rodziców, opiekunów  prawnych , bądź  opiekunów grup.

                                    – udział w konkursach sportowo-rekreacyjnych mogą brać dzieci i młodzież.

                    VII.KONKURENCJE :

                                     1. Zjeżdżalnia

                                     2. Tor przeszkód

                                     3. Ścianka wspinaczkowa

                                     4. Skoki na trampolinie

                                     5. Drabinka Kolorado

                                     6. Strzał do bramki

                                     7. Ring bokserski

                  VIII.ZASADY PRZEPROWADZENIA :

·         konkursu sportowo-rekreacyjnego

                                        -  każde dziecko musi pokonać minimum 5 „stacji „ z konkurencjami, jak w pkt. VII

                                        -  wszystkie dzieci będą podzielone  przy zapisach na trzy kategorie wiekowe .

                    IX.  NAGRODY:

·         Za udział w konkursach  sportowo-rekreacyjnych w każdej kategorii wiekowej dzieci otrzymują  upominki w postaci  zabawek ,  słodyczy i napojów.

·         Dla wszystkich uczestników słodkie upominki.

                     X. ORGANIZATOR  ZAPEWNIA :

·         ubezpieczenie

·         opiekę instruktorską

·         opiekę medyczną

·         nagrody ,

·         napoje i słodycze.

                     XI.SPRAWY RÓŻNE:

·         Wszystkie konkurencje rozgrywane będą na  zabawkach pneumatycznych.

·         Za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada.

·         Dzieci biorą udział pod opieką rodziców , opiekunów prawnych , bądź opiekunów grup.

·         Wszyscy uczestnicy startujący  w rajdzie  wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

·          Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków

w relacjach z przebiegu niniejszej imprezy  zamieszczanych w mediach oraz  w materiałach promocyjnych organizatorów.

·         Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe

                                                       oraz  wywiady z  nimi, które  mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.

·           Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Tryb..

·         .Rodzice , opiekunowie prawni  dzieci startujących w rajdzie  oraz pełnoletni zawodnicy  mają prawo do wglądu  i poprawiania treści danych osobowych .

·         Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga  organizator.

·         We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator imprezy, któremu przysługuje wyłączne prawo interpretacji regulaminu.

 

 

Z A P R A S Z A M Y !!!