REGULAMIN

AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ OSiR SEZON 2019/2020

ORGANIZOWANEJ PRZEZ

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 

 

I.  ORGANIZATOR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.

 

II.   NAZWA:

Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej OSiR sezon 2019/2020 (w skrócie: AHLPN)

 

III.  CEL:

Popularyzacja piłki nożnej jako aktywnego wypoczynku po pracy i nauce. Kontynuacja rozgrywek AHLPN.

 

IV.  MIEJSCE ROZGRYWEK:

Hala „Relax" w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3 Maja 6 B

 

V.   KONTAKT:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VI.  UCZESTNICTWO:

1.     Startować mogą zespoły, reprezentujące firmy, zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia oraz grupy koleżeńskie.

2.     Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wpisowego w wysokości 900zł. (od każdej drużyny) do dnia 29.11.2019r. w kasie OSiR lub przelewem na konto OSiR – GETIN NOBLE BANK S.A.  Nr rachunku – 57156000132324544730000002.

3.     Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach AHLPN muszą mieć ukończone 18 lat - decyduje rocznik.

4.     W AHLPN mogą brać udział zawodnicy nie biorący udziału w rozgrywkach wszystkich lig i klas pod egidą OZPN i PZPN.

5.     Zawodnicy którzy w danym roku ukończyli lub ukończą 30 lat mogą być zrzeszeni w klubach.

6.     Zgłoszenie drużyny następuje przez dostarczenie imiennej listy zgłoszeniowej przez kapitana zespołu.

7.     Każda drużyna może posiadać własne ubezpieczenie NW na czas rozgrywania meczu.

 

VII.  USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

1.      Czas gry 25 minut.

2.      Drużyna składa się z 6-zawodników grających (5+bramkarz) i nie ograniczonej liczby rezerwowych.

3.      Minimalna liczba zawodników w drużynie „4" (3+ bramkarz), jeśli jest mniej, mecz nie jest rozgrywany, a wynik ustala się jako walkower dla drużyny przeciwnej.

4.      Mecze rozgrywane są na bramki 3-metrowe.

5.      Obowiązuje miękkie obuwie sportowe.

6.      Zmiany systemem (hokejowym), w wyznaczonym miejscu.

7.      Wyrzut z autu wykonywany przez wprowadzenie stojącej piłki do gry nogą zza linii końcowej boiska.

8.      Wprowadzenie piłki do gry od bramki ręką i nogą bez ustawienia piłki na parkiecie.

9.      W przypadku rzutu wolnego mur ustawiamy w odległości 4 m od piłki.

10.  Rzut karny wykonywany z 7 metrów.

11.  W trakcie meczu występuje zakaz gry wślizgiem (w kontakcie z przeciwnikiem).

 

VIII.  KARY:

1.       Czwarta żółta kartka zsumowana w meczach-wykluczenie na jeden mecz.

2.       Druga żółta kartka w meczu - czerwoną kartką i wykluczeniem z gry (zespół od tego momentu kończy mecz w składzie niekompletnym), żółte kartki są sumowane.

3.       Czerwona kartka - bezpośrednia - wykluczenie na dwa mecze (za szczególne zagrania karę ustala Komisja Regulaminowa Ligi).

4.     Czerwona kartka za faul taktyczny, wykluczenie na jeden mecz.

5.     Czerwona kartka za niesportowe zachowanie (od 4 meczów) bez możliwości      skrócenia     kary.

6.       Każda żółta kartka karana jest dodatkowo karą dwóch minut wykluczenia z gry (decyzję podejmuje sędzia prowadzący zawody) - zawodnik ukarany musi ją odbyć do końca.

7.       Jeżeli na boisku znajduje się zawodnik niewpisany do listy zgłoszeniowej lub protokołu meczu, to traktuje się to wykroczenie jako grę zawodnika nieuprawnionego i przyznaję się walkower dla drużyny przeciwnej.

8.       Inne zdarzenia jak niesportowe zachowanie, burdy bądź przekroczenia zasad Fair-Play będą karane indywidualnie przez organizatora i pięciu przedstawicieli drużyn uczestniczących w lidze (Komisja Regulaminowa Ligi), do wykluczenia  z rozgrywek włącznie (musi być opis w protokole meczowym).

9.       KATEGORYCZNIE ZAKAZUJE SIE SPOŻYWANIA ALKOHOLU PRZEZ ZAWODNIKÓW  I UCZESTNIKÓW ZAWODÓW PODCZAS TRWANIA LIGI POD GROŹBĄ WYKLUCZENIA  Z UCZESTNICTWA W ROZGRYWKACH AHLPN.

10.     Zmiany terminów rozgrywania meczy możliwe po uzgodnieniu pomiędzy zainteresowanymi.

 

IX.  PUNKTACJA I ZASADY DECYDUJĄCE O KOLEJNOŚCI W TABELI:

1. Punktacja

ñ Zwycięstwo - 3 punkty

ñ remis - 1 punkt

ñ porażka - 0 punktów

ñ walkower - 3 punkty i 3:0 w bramkach dla drużyny, której się jego przyznaje w przypadku nie stawienia się zespołu.

2. Przy równej ilości zdobytych punktów

    - wynik bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

    - różnica w ilości zdobytych bramek.

    - ilość strzelonych bramek.

3. Z I ligi spadają dwie ostatnie drużyny, natomiast z II ligi awansują dwie pierwsze.

 

X.  NAGRODY: 

1.      Za zajęcie miejsc I-III w I lidze AHLPN przewidziano pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody indywidualne.

2.      Nagradzanych jest do 15 zawodników drużyn z miejsc I-III w I lidze.

3.      Puchar Fair-Play dla drużyn grających „najczyściej" we wszystkich ligach.

4.      Za zajęcie miejsc I-III w II lidze AHLPN przewidziano pamiątkowe puchary i dyplomy.

5.      Puchary i nagrody indywidualne dla najlepszych strzelców w ligach I i II.

6.      Puchary dla najlepszych bramkarzy w ligach I i II.

 

XI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.  Obowiązuje jednolity strój piłkarski, zawodnicy występują z numerami wg protokołu.

2.  Listę zawodników dostarcza kierownik drużyny przed pierwszym meczem.

3.  W lidze zawodnicy biorą udział wyłącznie na własną odpowiedzialność.

4.  Zawodnik wpisany do protokołu uważany jest za biorącego udział w meczu.

5.  Zabrania się udziału w zawodach zawodników pod wpływem alkoholu, oraz narkotyków.

6.  Drużyna, która w trakcie trwania ligi nie przystąpi do trzech meczów lub wycofa się z rozgrywek, zostaje zdyskwalifikowana a wyniki rozegranych przez nią spotkań zostają zweryfikowane jako nie odbyte, chyba że wycofanie lub dyskwalifikacja nastąpiła w rundzie rewanżowej po rozegraniu przynajmniej jednego meczu tej rundy, w takim przypadku utrzymuje się jego dorobek punktowy i bramkowy.

7.  Okienko transferowe jest w przerwie między rundami.

8.  Za rzeczy pozostawione w szatniach organizator nie odpowiada.

9.  Za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodnika danego zespołu lub zespół - koszty ich usunięcia - pokrywa dana drużyna.

10.         Organizator ma prawo zmiany terminów ze względu na organizację innych imprez.

11.         Przekładanie meczów jest możliwe 1 raz na rundę po wcześniejszym uzgodnieniu z     przeciwnikiem.

12.         Zabrania się dopisywania do protokołu zawodników w czasie trwania meczu, chyba że zawodnik uzupełnia zespół do pełnego składu.

13.         Na zebraniu organizacyjnym wybiera się przedstawicieli Komisji Regulaminowej Ligi w głosowaniu jawnym.

14.         Każdy zawodnik bierze udział w AHLPN na własną odpowiedzialność i na liście zgłoszeniowej oświadcza, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w lidze oraz że zapoznał się z regulaminem w/w ligi.

15.         Każdy zawodnik biorący udział w AHLPN wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie do celów związanych z realizacją ligi przez organizatora, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000).

16.         Każdy zawodnik biorący udział w AHLPN wyraża zgodę na publikację swego wizerunku w relacjach z przebiegu AHLPN zamieszczonych na stronie internetowej, w mediach i materiałach promocyjnych organizatora.

17.         Wszyscy uczestnicy  Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej OSiR wyrażają zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z nimi, które  mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.

18.         Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.

19.         Interpretacja powyższego regulaminu oraz wynikłe sprawy sporne rozstrzyga Komisja Regulaminowa Ligi i OSiR, a decyzja  jest ostateczna.

20.         Terminarz rozgrywek do odbioru w pokoju nr 20 w Hali „Relax" OSiR bądź na stronie (www.osirpiotrkow.pl).