REGULAMIN

AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ OSiR W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ZESPOŁÓW SIEDMIOOSOBOWYCH W SEZONIE 2019/2020


I. ORGANIZATOR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim

 

II. NAZWA:

Amatorska Liga Piłki Nożnej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim

III. CEL:

Popularyzacja piłki nożnej jako aktywnego wypoczynku po pracy i nauce.

 

IV. MIEJSCE  ROZGRYWEK:

 Piotrkowie Trybunalskim, ul. Broniewskiego

 

V. KONTAKT:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LISTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA, WYPEŁNIENIA i ODESŁANIA NA PODANY     E-MAIL

Potwierdzenie zgłoszenia do 31.08.2019

 

VI. UCZESTNICTWO:

1.      Startować mogą zespoły reprezentujące firmy, zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia oraz grupy koleżeńskie

2.      Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i terminarza rozgrywek.

3.      Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wpisowego w wysokości 600 zł (sześćset zł) do 15.09.2019r. w kasie OSiR lub przelewem na konto OSiR (decyduje data stempla pocztowego).

4.      Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach ALPN musza mieć ukończone 18 lat. 

5.      W ALPN mogą brać udział zawodnicy nie zrzeszeni w klubach wszystkich lig i klas pod egidą OZPN i PZPN.

6.      Zawodnicy którzy w danym roku ukończyli lub ukończą 30 lat  mogą być zrzeszeni w klubach.

7.      Zgłoszenie drużyny następuje przez dostarczenie listy imiennej z datami urodzin, potwierdzonej oświadczeniem osobistym zawodników o stanie ich zdrowia.

8.      Każda drużyna może posiadać własne ubezpieczenie NW na czas rozgrywania meczy.

 

VII. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

1.      Czas gry 2 x 25min (przerwa ok. 5min)

2.      Drużyna składa się 7-zawodników grających (5+bramkarz) i nie ograniczonej liczby rezerwowych. 

3.      Minimalna liczba zawodników w drużynie „5” (4+ bramkarz), jeśli jest mniej, mecz nie jest rozegrany, a  wynik ustala się jako walkower  dla drużyny przeciwnej.

4.      Mecze rozgrywane są na bramki 5-metrowe.

5.      Obowiązuje miękkie obuwie piłkarskie tzw. „lanki”  (zabrania się gry we wkrętach metalowych). 

6.      Zmiany systemem (hokejowym), w wyznaczonym miejscu.

7.      Wyrzut z autu wykonywany przez wprowadzenie piłki do gry rękoma. 

8.      Wprowadzenie do gry od bramki ręką i nogą bez ustawienia piłki na murawie.

9.      W przypadku rzutu wolnego, mur ustawiamy w odległości 5 m od piłki. 

10.  Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 – metrów.

11.  Liga rozgrywana jest cyklicznie.

12.   Mecze rozgrywane są systemem jesień/wiosna.

 VIII. KARY:

1.      Za otrzymaną żółtą kartkę zawodnik otrzymuje karę dwóch minut.

2.      4-ta żółta kartka zsumowana w meczach – wykluczenie na jeden mecz.

3.      2-ga żółta kartka w meczu = czerwoną kartką i wykluczeniem z gry (zespół od tego momentu kończy mecz w składzie niekompletnym).

4.      Czerwona kartka –  wykluczenie na 2-mecze (za szczególne zagrania karę ustala Komisja Regulaminowa).

5.      Czerwona kartka za faul taktyczny - wykluczenie na jeden mecz.

6.      Czerwona kartka za niesportowe zachowanie (od 4 meczów) bez możliwości skrócenia kary.

7.      Jeżeli na boisku znajduje się zawodnik nie wpisany do listy zgłoszeniowej lub protokołu meczu, to traktuje się to wykroczenie jako gra zawodnika nieuprawnionego i przyznaje się walkower dla drużyny przeciwnej.

8.      Inne zdarzenia jak niesportowe zachowanie, burdy bądź przekroczenia zasad  Fair-Play będą karane indywidualnie przez organizatora i 5-przedstawicieli drużyn uczestniczących w lidze (Komisja Regulaminowa Ligi).


KATEGORYCZNIE ZAKAZUJE SIĘ SPOŻYWANIA ALKOHOLU  PRZEZ ZAWODNIKÓW I UCZESTNIKÓW ZAWODÓW PODCZAS TRWANIA LIGI POD GROŹBĄ WYKLUCZENIA Z UCZESTNICTWA W ROZGRYWKACH ALPN.

 
IX. PUNKTACJA I ZASADY JAKIE OBOWIAZUJĄ O KOLEJNOŚCI W TABELI:

 

1.     Ilość zdobytych punktów:

·      Zwycięstwo: 3 punkty

·      Remis: 1 punkt

·      Porażka: 0 punktów

·      Walkower: -3 (minus trzy) punkty w przypadku nie stawienia się zespołu na zawody.

2.     Wynik bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami i bez znaczenia kto jest gospodarzem

·      Różnica w ilości zdobytych bramek.

·      Ilość strzelonych bramek.

3.     Z I ligi spadają 2 ostatnie drużyny, natomiast z II ligi awansują 2-pierwsze.

X. NAGRODY:

1.      Za zajęcie miejsc I-III w lidze  ALPN  przewidziano pamiątkowe puchary, nagrody indywidualne.

2.      Nagradzanych jest do 15  zawodników drużyn z miejsca I-III.

3.      Puchar Fair-Play dla drużyn grających „najczyściej” w obu ligach

4.      Puchar i nagrody indywidualne dla najlepszego strzelca.

5.      Puchar dla najlepszych bramkarza.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.      Obowiązuje jednolity strój piłkarski, zawodnicy występują z numerami wg protokołu.

2.      Listę zawodników dostarcza kierownik drużyny przed pierwszym meczem.

3.      W lidze zawodnicy biorą udział wyłącznie na własną odpowiedzialność.

4.      Zawodnik wpisany do protokołu uważany jest za biorącego udział w meczu.

5.      Zabrania się udziału w zawodach zawodników pod wpływem alkoholu, oraz narkotyków.

6.    Drużyna, która w trakcie trwania ligi nie przystąpi do 3 meczów lub wycofa się z rozgrywek, zostaje zdyskwalifikowana, a wyniki rozegranych przez nią zostają zweryfikowane jako nie odbyte, chyba że wycofanie lub dyskwalifikacja nastąpiła w rundzie rewanżowej po rozegraniu przynajmniej jednego meczu tej rundy, w takim przypadku utrzymuje się jego dorobek punktowy i bramkowy, pozostałe drużyny otrzymują punkty walkowerem.

7.      Przekładanie meczów jest możliwe 1 raz na rundę po wcześniejszym uzgodnieniu z przeciwnikiem.   

8.      W dniu meczu istnieje możliwość dopisania zawodnika do listy zespołu.

9.      Okienko transferowe jest w przerwie między rundami.

10.  Za rzeczy pozostawione w szatniach organizator nie odpowiada.

11.  Za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodnika danego zespołu lub zespół, koszty ich usunięcia pokrywa dana drużyna.

12.  Organizator ma prawo do zmiany terminów ze względu na stan boisk lub organizację innych imprez.

13.  Zabrania się dopisywania do protokołu zawodników w czasie trwania meczu, chyba że zawodnik uzupełnia zespół do pełnego składu.

14.  Na zebraniu organizacyjnym wybiera się przedstawicieli Komisji Regulaminowej Ligi w głosowaniu jawnym.

15.  Interpretacja powyższego regulaminu oraz wynikłe sprawy sporne rozstrzyga Komisja Regulaminowa, a jej decyzja jest ostateczna.

16.  Wszyscy uczestnicy  Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej OSiR wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

17.  Wszyscy uczestnicy Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej OSiR wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu niniejszej imprezy  zamieszczanych w mediach oraz  w materiałach promocyjnych organizatorów.

18.  Wszyscy uczestnicy  Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej OSiR wyrażają zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z nimi, które  mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.

19. Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.