REGULAMIN

AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN

,, OSIR BASKETBALL  2018/2019”

 

I. ORGANIZATOR   

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.

 

II. MIEJSCE

HALA ,,Relax’’, OSiR AL. 3-go Maja 6b tel./44/ 732-65-69 w. 110

 

III. CEL

Wyłonienie najlepszej Amatorskiej Drużyny Miasta i Regionu.

Popularyzacja aktywnego wypoczynku. Popularyzacja koszykówki.

 

IV. ZGŁOSZENIA

Potwierdzenie udziału w rozgrywkach na zebraniu organizacyjnym , które odbędzie się w dniu 14.11.2018r. o godz. 17:00 ,, HALA RELAX”Sala nr20

Al. 3-go Maja 6b , tel. /44/ 732-65-69 w.110 lub 508-498-661,

 

 

V. Uczestnictwo

Zawodnicy biorący udział w turnieju nie mogą być zrzeszeni w OZKosz.

Każda drużyna zobowiązana jest dostarczyć organizatorowi listę zawodników wraz z podpisanym oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w rozgrywkach. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do dostarczenia takiego oświadczenia od opiekuna prawnego. Zawody są ubezpieczone przez organizatora.

Każda drużyna może dodatkowo ubezpieczyć się we własnym zakresie.

Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest wpłata wpisowego.

 

VI. WPISOWE

Wpisowe dla drużyny wynosi 600 zł w kasie OSiR-u lub przelewem : GETIN NOBLE BANK S.A. Nr rachunku 57156000132324544730000002

 

VII. SPOSÓB ROZGRYWEK

Rozgrywki będą prowadzone systemem ,,każdy z każdym”+ pierwsze cztery drużyny PLAY OFF - pierwszy z czwartym drugi z trzecim ( dwumecz ),

Zwycięzcy grają  mecz i rewanż rozstrzygający o miejscu pierwszym , przegrani jeden mecz decydujący o miejscu trzecim.   Drużyny V i VI – dwumecz.  Przy większej ilości drużyn będzie podział na dwie grupy. Mecze odbywają się zgodnie z przepisami  PZKosz.

Ostatnie 2min. czwartej kwarty z odliczaniem czasu. Dogrywka 5min.

Dwa faule techniczne = odsunięcie od jednego meczu.

 

VIII. PUNKTACJA

Zwycięstwo 2 pkt., przegrana 1pkt., walkower 0 pkt.

 

IX. NAGRODY

Drużyny od I do VI – puchar , dyplom

- ,,król strzelców” – statuetka , dyplom

- najlepszy zawodnik ( wyłoniony na podstawie tajnego głosowania przez przedstawicieli poszczególnych zespołów )  - statuetka , dyplom.

Pierwsze trzy zespoły zostaną nagrodzone.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Drużyny zobowiązane są występowania w jednolitych strojach .

Organizator nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za straty , szkody , kontuzje i nieszczęśliwe wypadki , które zaistniały przed i po zawodach organizowanych w hali ,,Relax”.

Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator.

Wszyscy uczestnicy startując w lidze wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku w relacjach z przebiegu ligi zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora.

Zdjęcia nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami ligi mogą być wykorzystywane przez prasę , radio i telewizję.

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.