REGULAMIN

 AMATORSKIEJ  LIGI KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN

              ,, OSIR BASKETBALL  2019/2020”

 

I. ORGANIZATOR

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim

 

II. MIEJSCE

HALA ,,Relax”, OSiR AL. 3-go Maja 6b tel./44/ 732- 65- 69 w. 110

    

III. CEL

Wyłonienie najlepszej Amatorskiej Drużyny Miasta i Regionu w piłce koszykowej mężczyzn.

 

IV. ZGŁOSZENIA

Potwierdzenie udziału w rozgrywkach na zebraniu organizacyjnym, które

Odbędzie się w dniu 18.11.2019r. o godz. 17:00 ,, HALA” RELAX”  pokój nr.20

Al.3-go Maja 6b, tel. /44/ 732-65-69 w. 110 lub 508-498-661

 

V. UCZESTNICTWO

Zawodnicy biorący udział w turnieju nie mogą być zrzeszeni w strukturach PZKosz.

Każda drużyna zobowiązana jest dostarczyć organizatorowi listę zawodników

wraz z pisemnym oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

wzięcia udziału w rozgrywkach. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do

dostarczenia takiego oświadczenia od opiekuna prawnego. Zawody są

ubezpieczone przez organizatora.

Każda drużyna może dodatkowo ubezpieczyć się we własnym zakresie.

Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest wpłata wpisowego.

 

VI. WPISOWE

Wpisowe dla drużyny wynosi 600 zł w kasie OSiR-u lub przelewem: GETIN NOBLE BANK S.A -  na rachunek 57156000132324544730000002

 

VII. SPOSÓB ROZGRYWEK

Rozgrywki będą prowadzone systemem ,,każdy z każdym”+ pierwsze cztery

drużyny PLAY OFF – pierwszy z czwartym drugi z trzecim ( dwumecz ),

wygrani grają mecz i rewanż rozstrzygający o miejscu pierwszym , przegrani

jeden mecz decydujący o miejscu trzecim. Drużyna V i VI – dwumecz . Przy większej ilości drużyn zastosowany będzie podział na dwie grupy. Mecze odbywają się zgodnie z przepisami PZKosz.

Ostatnie 2 min czwartej kwarty z odliczaniem czasu. Dogrywka 5min.

Dwa faule techniczne = odsunięcie od jednego meczu.

 

VIII. PUNKTACJA

Zwycięstwo 2 pkt., przegrana 1 pkt., walkower 0 pkt.

 

 IX. NAGROGY

Drużyny od I do VI – puchar + dyplom

- najlepszy strzelec – statuetka + dyplom

- najlepszy zawodnik ( wyłoniony na podstawie głosowania przez przedstawicieli wszystkich  zespołów biorących udział w ALPK.) – statuetka + dyplom.

Zawodnicy drużyn z miejsc I-III otrzymają nagrody rzeczowe.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Drużyny zobowiązane są do występowania w jednolitych strojach.

Organizator nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za straty , szkody ,

kontuzje i nieszczęśliwe wypadki , które zaistniały w trakcie, przed i po rozgrywkach ALPK.

Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator.

Wszyscy uczestnicy startujący w lidze wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z przebiegu ligi zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.

Zdjęcia nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami ligi mogą być wykorzystane przez prasę , radio i telewizję.

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w

Piotrkowie Trybunalskim.