Regulamin

Międzyosiedlowej Ligi Piłki Nożnej

Patronat

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego -

Krzysztof Chojniak

 

I. Organizator

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim ,

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

II. Termin

Od 01.07.2017r. do 26.08.2017r. – każda sobota godz. 10.00

 

III. Cel

Popularyzacja piłki nożnej jako formy aktywnego spędzania czasu  oraz integracja między osiedlami miasta, sport jako profilaktyka alkoholowa .

 

IV. Uczestnictwo

1. Startują zespoły osiedlowe.

2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie listy zawodników , oraz zgody opiekunów prawnych na udział w turnieju.

3. Zawodnicy biorący udział – rocznik 2001 i młodsi.

4. Obowiązuje jednolity strój piłkarski z numerami takimi jak w protokole .

5. Zawodnicy biorący udział w turnieju posiadają dokument tożsamości do okazania na życzenie organizatora lub sędziego.

6. Zespoły muszą posiadać pełnoletniego opiekuna.

7. Nieletni muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego w formie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uczestnika do wzięcia udziału w rozgrywkach MLPN .                

V. Ustalenia szczegółowe

1. Mecze rozgrywane będą na Orliku przy ul. Broniewskiego 5

2. Czas gry 2 x 20 min.- w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

3. Zespół składa się z 7 grających + 7 rezerwowych.

4. Minimalna liczba zawodników 4 + bramkarz.

5. Zmiany w systemie hokejowym.

6. Obowiązuje obuwie miękkie , zakaz gry w twardych kołkach.

7. Wyrzut z autu rękoma.

8. Rzut karny z 9. metra.

9. Wprowadzenie piłki do gry od bramki nogą lub ręką bez ustawiania piłki na murawie.

10. Mecze rozgrywane są systemem każdy z każdym , mecz i rewanż     - w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

VI. Punktacja i zasady kolejności

1.     Zwycięstwo – 3 pkt.

2.     Remis   -   1 pkt.

3.     Porażka -  0 pkt.

4.     Ilość zdobytych punktów.

5.     Bezpośrednie spotkania.

6.     Różnica w ilości zdobytych i straconych bramek.

7.     Ilość strzelonych bramek.

VII. Kary

1. Czerwona kartka – kara regulaminowa wykluczenie na dwa mecze , za szczególne zagranie karę ustala Organizator.

2. Czerwona kartka – faul taktyczny ( dwie żółte ),wykluczenie na jeden mecz.

3.Żółta kartka – usunięcie z boiska na 2 lub 5 minut - decyduje   sędzia.    

         

VIII. Postanowienia końcowe

1.Bezwzględny zakaz udziału pod wpływem alkoholu lub środków odurzających pod rygorem wykluczenia z rozgrywek.

2. Za szkody wyrządzone na obiektach odpowiadają solidarnie członkowie zespołu i pokrywają koszty wyrządzonych szkód                                      

3. Interpretacja regulaminu oraz sprawy sporne należą do Organizatora i są ostateczne.

4. Drużyna która nie przystąpi do 3 meczów lub wycofa się z rozgrywek, zostanie zdyskwalifikowana, a mecze zostaną potraktowane lako nie odbyte.

5. Terminarz rozgrywek zostanie ustalony po zebraniu organizacyjnym i po dostarczeniu list drużyn 30.06.2017r. o godz. 13.00 w hali ,,Relax” p. 20

6. Wszyscy opiekunowie uczestników startujących w turnieju wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z przebiegu turnieju zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora . Zdjęcia , nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami turnieju mogą być wykorzystywane przez prasę , radio i telewizję.

7. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.

8.     Uroczyste zakończenie odbędzie się 26.08.2017r.

9.     Kontakt z ramienia OSiR Instruktor Zbigniew Paradowski, tel. 508 498 661.