REGULAMIN LETNIEGO PUCHARU LIGI ALPN w PIOTRKOWIE TRYB.

1.     Organizatorem rozgrywek jest OSIR w Piotrkowie Trybunalskim.

2.     Mecze rozgrywane są na boisku przy ul. Zawiłej (Wierzeje) w Piotrkowie Trybunalskim.

3.     Udział mogą brać wszyscy chętni (  też czynni zawodowo piłkarze)

4.     System rozgrywek grupowy, a następnie pucharowy. Od ¼ finału mecz i rewanż.

5.     Zespoły występują w 7-osobowych składach.

6.     Liczba zawodników rezerwowych jest nieograniczona.

7.     Na liście zgłoszeniowej zespołu muszą znajdować się oświadczenia zawodników o braku przeciwwskazań do gry w piłkę nożną, z własnoręcznym podpisem.

8.     Czas gry  2 x 20min.

9.     Mecze rozgrywane są na bramki 5 metrowe.

10.   Zmiany zawodników w trakcie meczu systemem hokejowym.

11.  Żółta kartka (2 min. kary odsunięcia od gry), czerwona kartka – zawieszenie na jeden mecz, nie sportowe zachowania będą karane karą ustaloną przez organizatora wraz z kierownikami drużyn grających.

12.   Rzut karny wykonywany z odległości 9 metrów.

13.  Zespoły występują w jednakowych strojach.

14.    Protokół meczowy wypełnia kierownik drużyny przed meczem.

15.    Zawodnik może występować w trakcie rozgrywek tylko w jednym zespole.

16.  Zabrania się grania w butach z metalowymi wkrętami.

17.   Zespoły uiszczają opłatę sędziowską przed każdym meczem ( bezpośrednio sędziemu).

18.  Zgłoszenia zespołów wraz z listą zawodników muszą być dostarczone w terminie do 01.07.02017r. telefonicznie pod nr. 694-79-89-44, lub 44-732-65-69 wew. 110, lub osobiście Al. 3-go Maja 6 B pokój 20.

19.  Zwycięska drużyna otrzymuje puchar (przechodni)  oraz pamiątkowe medale, a finalista pamiątkowe medale.

20.   Termin rozgrywek lipiec – sierpień 2017r. (tylko w dni robocze w godzinach popołudniowych).

21.     Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z rozgrywek zespołów lub zawodników będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

22.    Wszystkie sprawy sporne będą rozstrzygane przez organizatora wspólnie z kierownikami zespołów grających.

23.   Losowanie  fazy grupowej pucharu nastąpi 02.07.2017r.

24.    Używanie  wulgaryzmów będzie karane żółtą kartką .

25.   Zespoły uczestniczące w rozgrywkach mogą posiadać własne ubezpieczenie NW:OC.

26.    Administratorem danych osobowych jest OSiR Piotrków Tryb.