Dane kontaktowe:

Centrum Rekreacyjne
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka 108/100
tel. 44 732-70-86, 44 646-68- 93

Ośrodek Sportu i Rekreacji

informuje, iż w dniach

od 09.03.2020r. do 13.03.2020r.

nie odbędą się zajęcia fitness

prowadzone przez instruktorkę

– Panią Marikę Błaszkowską

Przepraszamy za zaistniałą sytuację

                                                                    Ośrodek Sportu i Rekreacji

informuje, iż w dniach

od 02.03.2020r. do 20.03.2020r.

nie odbędą się zajęcia fitness

prowadzone przez instruktorkę

– Panią Izabelę Błaszkowską

Przepraszamy za zaistniałą sytuację!

 

                                                           

CENNIKI - WCISNĄĆ

Na zajęciach fitness obowiązuje:

 

- Bilet jednorazowy - 8 zł./wejście/osoba, Karnet 5-wejść - 40zł.; Karnet 10-wejść - 60zł.; Karnet 14-wejść - 70zł.

- Karnety mają ważność przez dwa miesiące od daty wystawienia.

- Z karnetu może korzystać kilka osób równocześnie, za każdą osobę wykreślane jest wejście z karnetu.

- Osoba uczestnicząca w zajęciach po raz pierwszy, przed wejściem na zajęcia zobowiązana jest do wypełnienia  

  oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń prowadzonych podczas zajęć

  fitness.

- WŁASNA KARIMATA, ZMIENNE OBUWIE SPORTOWE oraz wyciszenie telefonów podczas zajęć.