Dane kontaktowe:

Centrum Rekreacyjne
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka 108/100
tel. 44 732-70-86, 44 646-68- 93

 

                                                    Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, iż

w dniach

 od 13.01.2020r. do 20.01.2020r.

nie będzie zajęć fitness

prowadzonych przez instruktorkę

– Panią Marikę Błaszkowską

 

                                                                 Przepraszamy za zaistniałą sytuację!

   Ośrodek Sportu i Rekreacji

informuje, iż w dniach

 od 13.01.2020r. do 13.02.2020r.

nie będzie zajęć fitness

prowadzonych przez instruktorkę

– Panią Izabelę Błaszkowską

 

                                                                 Przepraszamy za zaistniałą sytuację!

CENNIKI - WCISNĄĆ

Na zajęciach fitness obowiązuje:

 

- Bilet jednorazowy - 7 zł./wejście/osoba, Karnet 5-wejść - 30zł.; Karnet 10-wejść - 50zł.; Karnet 14-wejść - 60zł.

- Karnety mają ważność przez dwa miesiące od daty wystawienia.

- Z karnetu może korzystać kilka osób równocześnie, za każdą osobę wykreślane jest wejście z karnetu.

- Osoba uczestnicząca w zajęciach po raz pierwszy, przed wejściem na zajęcia zobowiązana jest do wypełnienia  

  oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń prowadzonych podczas zajęć

  fitness.

- WŁASNA KARIMATA, ZMIENNE OBUWIE SPORTOWE oraz wyciszenie telefonów podczas zajęć.